Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

CÁC LOẠI DỤNG CỤ THỦ CÔNG Phần 3

Đăng bởi Cù Đình Hải ngày bình luận

1. Cưa dọc 

 1.1. Công dụng: Dùng để pha phôi các chi tiết mộc, rọc cạnh ván 

  1.2. Cấu tạo: Cưa dọc gồm các bộ phận chính sau

               1. Chẳng cưa       3.lưỡi cưa         5. Dáu cưa 

                2. Chống cưa       4.Tay cưa         6. Chốt cưa 


1.3. Cấu tạo từng bộ phận của cưa 

1.3.1. Tay cưa 

     Được làm bằng gỗ tốt như lim, nghiến ,sến.. yêu cầu gỗ làm dáu cưa không có mấu mắt. Chiều dọc của lỗ khoan để lồng dáu cưa nằm theo chiều xuyên của tâm gỗ 

1.3.2.dáu cưa 

      Được làm bằng gỗ tốt như lim, nghiến sến...Yêu cầu gỗ làm dáu cưa không có mấu mắt. đường kính của lỗ lắp chốt cưa phải bằng đường kính của chốt cưa, vì cách dáu cưa ít nhất là 30cm

1.3.3.Chống cưa 

      - Thường làm bằng gỗ nhẹ thẳng thớ nên chọn loại gỗ có sức chịu nén dọc thớ cao. Tốt nhât nên dùng loại gỗ thông không có giác hoặc gỗ giổi. 

      - Cấu tạo giường cưa thường có hình búp đòng đòng

1.3.4.Chằng cưa 

       - Được làm bằng gỗ dẻo dai có tỉ trọng trung bình. Thường chằng cưa có chiều dầy 10>12mm,rộng 25mm